Język angielski

Kategoria: Menu_lewe Opublikowano: niedziela, 05, marzec 2017 Super User

Cel edukacyjny zajęć:

-rozwijanie wiedzy i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów tak, aby przygotować ich do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
-rozwijanie wszystkich czterech kompetencji językowych : czytania, słuchania, pisania oraz mówienia
-przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
-osiągnięcie przez ucznia poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego
-rozwinięcie u ucznia funkcji językowych i słownictwa niezbędnego w życiu codziennym oraz sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, a następnie integrowanie ich z czytaniem i pisaniem
-przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych.

Realizacja:

 

Odsłony: 137