Geografia

Kategoria: Menu_lewe Opublikowano: niedziela, 05, marzec 2017 Super User

Cel edukacyjny zajęć:

-  utrwalanie podstawowych terminów geograficznych, umożliwiających zrozumienie omawianych zagadnień
-  poznanie i zrozumienie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego w skali lokalnej,
  regionalnej oraz globalnej
-  rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań
-  przeprowadzanie prostych obliczeń i obserwacji geograficznych
-  poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji geograficznych z różnych źródeł
-  ocena uwarunkowań procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, zachodzących w skali globalnej,
  regionalnej   i lokalnej   
-  lokalizowanie poznanych miejsc i obszarów na powierzchni Ziemi oraz orientowania się w ich wzajemnym      
  położeniu na podstawie map
-  rozwijanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej w życiu codziennym oraz w dalszym kształceniu

Realizacja:

 

Odsłony: 132