Zajęcie ICT

Kategoria: Menu_lewe Opublikowano: wtorek, 14, luty 2017 Super User

 W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z ICT.

W programie uwzględniono dwa główne moduły. Pierwszy z nich ma na celu przygotowanie uczniów do poruszania się człowieka w świecie informacji, korzystanie z nowych technologii, nabywanie umiejętności uczenia się przy pomocy komputera, współdzielenia aplikacji. Drugi moduł to solidna podstawa przygotowująca do pracy z bazami danych, zorientowana na pracę w przyszłym zawodzie i przygotowanie się do ewentualnej matury z informatyki.

W pierwotnym założeniu program wspiera kompetencje człowieka żyjącego we współczesnym świecie. Uczniowie będą uczyć się jak wyszukiwać, filtrować, przetwarzać i analizować informacje, co jest uważane za jedno z największych wyzwań współczesnej szkoły. Dzięki zajęciom uczniowie poznają nowe techniki uczenia się, będą bardziej świadomi zagrożeń wynikających z korzystania
z technologii ale też będą potrafili w pełni wykorzystać dostępne narzędzia.

Cele programu nauczania

·      Nabycie kluczowych umiejętności przygotowujących od obsługi komputera oraz podstawowych programów .

·      Uświadomienie rozwoju technologicznego i zagrożeń z nim związanych

·      Mądre i efektowne korzystanie z nowych technologii

·      Poznanie nowych technik uczenia się

·      Poznanie programów obsługujących bazy danych

·      Rozbudowa umiejętności

·      Zgłębienie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i jej efektywnego wykorzystania

·      Wyrobienie umiejętności właściwego dobierania narzędzi informatycznych do wykonywanych zadań.

·      Uwrażliwienie na dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z szybkim rozwojem informatyki.

·      Przygotowanie do korzystania z metod i środków informatycznych dla rozwoju zainteresowań oraz w dalszej nauce różnych przedmiotów i w samokształceniu.

·      Zdobycie wiedzy z zakresu egzaminu maturalnego z informatyki

 

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

Zajęcia będą prowadzone w sposób skierowany na samodzielną pracę ucznia i jego tempo pracy. Na każdych zajęciach przeważać będą ćwiczenia praktyczne przy komputerze. Zadania na zajęcia będą dobierane w sposób różnorodny, uwzględniający potrzeby uczniów. Uczniowie będą pozytywnie motywowani do wykonywania zadań, zawsze będą przedstawiane zalety i korzyści wynikające ze zdobycia nowych wiadomości i umiejętności.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Rozkład zawiera osiągnięcia ucznia oczekiwane po zrealizowaniu każdego tematu

Na pierwszych zajęciach uczniowie napiszą test sprawdzający ich wiedzę przed przystąpieniem do projektu. Pomiar bieżących osiągnięć uczniów będzie się odbywał poprzez obserwację efektu wykonanych ćwiczeń. Po zakończeniu projektu uczniowie przystąpią do testu sprawdzającego zdobyte umiejętności.

 

Ewaluacja programu

Program zostanie poddany ewaluacji pod kątem rytmiczności przeprowadzania zajęć oraz dostosowania go do poziomu umiejętności uczniów.

 1TIO inf 02032017 ict idziak  2TLS spedytor 23022017 ict idziak 

Odsłony: 137