S001
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Gn 1TIR-2/2 podre
Gn 4TIO-2/2 ortre
Gn 2TIR-2/2 podre
To 3TŻ2-1/2 ppżpg
Gn 3TIO-1/2 ortre
2 8:50- 9:35 Gn 1TIR-2/2 podre
  Gn 2TIR-2/2 podre
To 3TŻ2-1/2 ppżpg
Gn 3TIO-1/2 ortre
3 9:40-10:25 Gn 2TIR-2/2 podre
Gn 2TIR-2/2 podre
Ka 4TS-1/2 prast
To 3TŻ2-1/2 ppżpg
Gn 2TRa podre
4 10:30-11:15 Gr 1TŻ2-1/2 piwda
Gn 2TIR-2/2 podre
Ka 1TER-1/2 ekonp
Ze 3TŻ2-2/2 proug
Gn 2TRa gddw-
5 11:35-12:20 Gn 2TRa podre
Gr 3TŻ1-1/2 proug
Ka 1TER-1/2 ekonp
Ze 3TŻ2-2/2 proug
 
6 12:25-13:10 Gn 4TIO-2/2 ortre
    Ze 4TŻA-1/2 zażyw
 
7 13:15-14:00   Gr 3TŻ1-1/2 proug
Kk 1TŻ2 gddw-
Ze 4TŻA-1/2 zażyw
 
8 14:05-14:50   Gr 3TŻ1-1/2 proug
     
Drukuj plan
wygenerowano 2020-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum