2LO3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 relig PW SK2 biolo AJ D001 wf----1/2 Pb HALA 1
wf----2/2 Bu HALA 6
poprz Wi A203 geogr Dr A112
2 8:50- 9:35 relig PW SK2 j_an1-a1 Sc C002
j_an1-a2 Pl C003
wf----1/2 Pb HALA 1
wf----2/2 Bu HALA 6
matem RK A012 matem+ RK A103
3 9:40-10:25 biolo AJ A102 j_an1-a1 Sc C002
j_an1-a2 Pl C003
j_ni2-n1 Ml F003
j_ni2-n2 Pt F001
matem RK A012 matem RK A103
4 10:30-11:15 chemi MS A108 biologia AJ D001 angielski-a1 Sc C002
j_an1-a2 Pl C003
j_pol CH A010 histo IS A105
5 11:35-12:20 wf----1/2 Pb HALA 6
wf----2/2 Bu HALA 4
chemia MS D209 j_pol CH A010 fizyk WS A210 j_pol CH A010
6 12:25-13:10 infor-1/2 RY A002
infor-2/2 MO A013
chemi MS D209 histo IS A105 biologia AJ A010 j_pol CH A010
7 13:15-14:00 j_ni2-n1 Ml F003
j_ni2-n2 Pt F001
geogr Dr A112 ratme-1/2 Łn A207 gddw- IS A105 hiter BA A004
8 14:05-14:50 matem RK D003   ratme-2/2 Łn A207 j_an1-a1 Sc C002
angielski-a2 Pl C003
 
Obowiązuje od: 18.09.2023
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum